Nemzetközi és belföldi,
hűtős és ponyvás szállítmányozás

RBT Europe

Mobilitási Csomag pro és kontra

Mobilitási Csomag pro és kontra
Az Európai Parlamentben és környezetében központi téma a Mobilitási Csomag. A parlament előtt tiltakoztak Lengyelország, Bulgária, Litvánia, Románia és Magyarország fuvarozói.

A képviselők a kiküldetési rendelvényről, a vezetési és pihenési időről és a kabotázs szabályozásáról döntöttek. Sok a vita az ügyben, hiszen a Csomag bevezetése kedvezőtlen helyzetet eredményez a magyar, közép- és kelet-európai fuvarozók számára.

 

Még a miniszterek is próbálták meggyőzni az EP képviselőket. A bolgár miniszterelnök véleménye szerint, ha a Mobilitási Csomagot a tehergépkocsi-vezetők által kért korrekciók nélkül fogadják el, Bulgária és más országok elvesztik a gazdasági potenciáljuk nagy részét, ennek a GDP látja kárát.

 

Bulgária ragaszkodik ahhoz, hogy a tehergépkocsikban a heti pihenés tilalmára vonatkozó szabályok végrehajtását elhalasszák, amíg a járművezetők és a járművek biztonságát garantáló infrastruktúra nem jön létre.

 

A másik fontos kérdés a gépjárművezetők négyhetente történő visszatérése hazájukba, hiszen ez a rendelkezés megsérti az alaptörvényt, amely az uniós polgároknak a szabadidő eltöltésére vonatkozó hely megválasztásának jogát biztosítja.

 

Az IRU a kompromisszumos megoldást támogatja, de ragaszkodik ahhoz, hogy a belső piac sikeres működésének biztosítása és az európai munkahelyek védelme érdekében tartsák be a négy fő elvet.

 

A 4 alapelv:

 • Végrehajtás: a szabályoknak átláthatónak és végrehajthatónak kell lenniük a hatóságok számára.
 • Egyszerűség: a közúti fuvarozó vállalatok számára egyszerű szabályokat kell létrehozni.
 • Rugalmasság: a szabályoknak rugalmasnak kell lenniük az üzemeltetők és a vezetők számára és garantálniuk kell a biztonságot.
 • Személyszállításra vonatkozó különleges rendelkezések: az EU-ból érkező utasok számára biztosított személyszállító tevékenységek speciális jellegét figyelembe kell venni a vezetési időre és a kiküldetésre vonatkozó kiigazított rendelkezések megalkotásánál.

 

A kiküldetési irányelvben foglalt általános szabályokat megszavazták, 2020-ban lépnek hatályba. Ezek azonban nem vonatkoznak a fuvarozókra.

 

A Mobilitási Csomag: a kiküldetési rendelvény nemzetközi járművezetőkre vonatkozó speciális szabályai, melyek csak az áruszállításra vonatkoznak.

 

A rendelettervezetek, melyeket az EU Tanács támogatott:

 • a második generációs digitális tachográfok bevezetésére vonatkozó kötelezettség
 • a rendszeres kabotázs korlátozása
 • a gépjárművezetőknek legalább négyhetente haza kell térniük
 • a szokásos heti pihenés tilalma a jármű kabinjában

 

A Mobilitási Csomag szabályozná:

 • a kabotázst (szállítmányozási tevékenység egy ország területének két pontja között, melyet nem az adott országban honos gazdasági szereplők végeznek)
 • a kiküldetést
 • a vezetési időt és pihenőidőt

 

A szavazásra bocsátott kérdésekből a kabotázs szigorításáról és a gépkocsivezetők, valamint a járművek kötelező hazatéréséről szóló jelentést fogadták el. A kiküldetésről és a vezetési, illetve pihenőidőről szóló jelentés teljesen elbukott. Ezek kompromisszumos változatai nem kaptak elegendő támogatást. Továbbra is folytatódik a megoldáskeresés.

 

További információk:

Időtúllépés
Lejárt munkamenet